Valberedningens förslag till styrelse 2023

 Här finner ni valberedningens förslag till kommande styrelse...