Årsmöte - Till medlemmar i Gripsholms Golfklubb     

Kallelse

Årsmöte - 2023 års verksamhet
Torsdag 15 februari 2024
Plats: Gripsholms Värdshus, Mariefred
Tid: Kl 19:00

I direkt anslutning före årsmötet uppmärksammar vi, traditionsenligt, 2023 års klubbmästare
genom en prisutdelning.

Samtliga Årsmöteshandlingar nedan finns fr o m senast 8 februari att ta del av på
Gripsholms Golfklubbs hemsida https://www.gripsholmsgk.se/.
 Dagordning (Se även nedan)
 Årsredovisning 2023 inkl Förvaltningsberättelse (Verksamhetsberättelse)
 Revisionsberättelse
 Verksamhetsplan 2024
 Budget 2024
 Valberedningens förslag till styrelse 2024

Motioner ska, enligt klubbens stadgar, vara styrelsen tillhanda fyra (4) veckor före årsmötet.
Vi bjuder på kaffe och en kaka.
Välkomna. Vi ser fram emot ditt deltagande.
Mariefred 25 januari 2024
Styrelsen i Gripsholms Golfklubb

Förslag Dagordning – Gripsholms GKs Årsmöte 240215

Årsredovising 2023

Valberedningens förslag

Verksamhetsplan 2024

Budgetförslag 2024

Revisionsberättelse


Undertecknade handlingar från Årsmötet