Verksamhetsplan för Gripsholms Golfklubb 2020

 

Allmänt

I vår fortsatta strävan efter ett gott samarbete och en öppen dialog med GolfStar kommer vi att intensifiera kontakterna med dem. Vi planerar för fler och mer regelbundna fysiska möten med GolfStars ledning under 2020.
Ett viktigt underlag i kontakterna med GolfStar och även för klubbens verksamhet i övrigt är de synpunkter som medlemmarna för fram i verktyget Players 1st. Dessa undersökningar genomförs två gånger per år och vi är väldigt tacksamma för alla svar som kommer in. Den största delen av frågorna i Players 1st. gäller områden som Golfstar ansvarar för och den mindre delen är klubbens ansvar. Styrelsen har för avsikt att under året arbeta med de frågor som rör klubbverksamheten i avsikt att göra medlemskapet i Gripsholms GK attraktivare. I övrigt kommer vi att regelbundet ta upp de frågor som Golfstar ansvarar för med dem.

 

Representanter för styrelsen kommer att delta i de möten, seminarier och träffar i övrigt som Sörmlands Distriktsgolfförbund och Svenska Golfförbundet bjuder in till.

 

Tävlingsverksamhet
Utöver Golfveckan, den 6–10/7 kommer klubben att arrangera 10 tävlingar under året. Tävlingssäsongen inleds den 25/4 och avslutas den 3/10. Information om tävlingarna återfinns i GIT, där även anmälan görs.
Utöver detta kommer klubben att arrangera klubbmästerskap den 5–6/9.
För att, på ett bra sätt, kunna genomföra tävlingarna behöver styrelsen hjälp och vi hoppas att många är beredda att ställa upp. Du som är intresserad, meddela gärna ditt intresse via ett mejl till info@gripsholmsgk.se


Seriespel
Klubben kommer underåret att delta med lag i seriespelet arrangerat av Sörmlands Distriktsgolfförbund. Vi planerar att delta med lag i H40, H50, H60, H70 två lag, Damserien samt Mixedserien. H30, SöDGF saknar seriansvarig. Serien utgår.

 

PRO
I brist på egen PRO på klubben kommer vi att, även i år, anlita Dennis Eriksson från Fogdö GK. Dennis kommer att, i första hand, arbeta med juniorverksamheten men vi planerar även några aktiviteter för övriga medlemmar.

 

Juniorer
Förberedelser är på gång och målet är ca 40 barn och ungdomar som har möjlighet till två träningar i veckan. Marknadsföring kommer att ske och beräknad start är söndagen 26:e april.
Förhoppningsvis blir det ett läger i början på sommarlovet. Vi kommer anmäla ett lag till ungdomsserien. Träningen kommer att ledas av golf pro Dennis Eriksson och föräldrar.


Hemsidan
Kommande säsong blir det ännu lättare att ta del av aktuell information på klubbens hemsida – www.gripsholmsgolf.se

Mer kraft kommer att läggas på kontinuerlig uppdatering.

 

Hast ekonomi
Vi kommer att utöka vårt samarbete med Hast ekonomi avseende klubbens ekonomiska redovisning.