Gripsholms GK - Valberedningens förslag till styrelse 2020

 

Ordförande:
Anne Andersson 1 år


Ledamöter:
Susanne av Burén 2 år - Omval
Anita K Barvelid 2 år - Omval
Ove Bergman 1 år - 2019
Lars Nilsson 1 år -  2019
Malin Murakas 1 år - 2019
Caroline Sebö 2 år - Nyval


En (1) revisor jämte suppleant för en tid av ett (1) år
Revisor: Mats Hultin
Suppleant: Ulla Kvist


Valberedningen:
Inger Nordling
Mona Skoglund
Maria Widoff (sammankallande)